ଗୁଣାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ |

ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

EC ଦ୍ provided ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅପରେସନ୍ ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସଠିକ୍ ଅପରେଟିଂ କ strategy ଶଳ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ |

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ଉତ୍ପାଦକ, ଡିଲର, ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ |ସେଗୁଡିକ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ |କେତେକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏସିଆର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି |ବଜାର, ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ଦ୍ରୁତ ଅଦ୍ୟତନ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ |

ସହଯୋଗୀ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶଦାତା କମ୍ପାନୀ ଖୋଜି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ |ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଇସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ |ବ୍ୟବସାୟ ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁ |ସମାଧାନଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଉତ୍ପାଦ, ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ |

EC ର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରାମର୍ଶ |

ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ :

ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଏକାଧିକ ଦିଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ |ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ |ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଚାଳନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ କ complete ଣସି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରକ process ଶଳ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟୋଗର ଦକ୍ଷତା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୁର୍ବଳ ହେବ |ଇସି ଗ୍ରୁପରେ କଠିନ ତତ୍ତ୍ basis ଆଧାର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି |ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଜ୍ knowledge ାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍, ତା, ଗଭୀର ଆ regional ୍ଚଳିକ ସେବା, ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 ଦରମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସୂଚନାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ |

 ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ inspection ଯାଞ୍ଚ ପରାମର୍ଶ |

ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରାମର୍ଶ :

ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ବୁ understanding ାମଣାକୁ ଗଭୀର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବ raise ାଇବାକୁ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ, ତାଲିମ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରାମର୍ଶର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ, EC ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଇସି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ (ଟେବୁଲ୍, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମାଣିକ ସୂଚକ, ଜାରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି) | (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, HACCP, SA8000, ISO / TS16949 ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି) ପରାମର୍ଶ ସେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

EC ବ technical ଷୟିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ!

ସେବା ସୁବିଧା

EC ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଦେଇପାରେ?

ଅର୍ଥନ: ତିକ: ଅଧା ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାଞ୍ଚ ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ସେବା: ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ EC ର ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଇଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ EC ରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ 1 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ;ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଠାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ |

ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦାରଖ: ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମତାମତ;ସାଇଟରେ କାର୍ଯ୍ୟର କଠୋର ପରିଚାଳନା |

କଠୋର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ: ଦେଶର EC ର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି;ସ୍ independent ାଧୀନ, ଖୋଲା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତଦାରଖ ଦଳ ଅନ-ସାଇଟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାଇଟରେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |

କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା: EC ର ସେବା କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ଗତି କରେ |ଆମେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଯାଞ୍ଚ ସେବା ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯାହା ଦ୍ your ାରା ତୁମର ସମସ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ, ସ୍ independent ାଧୀନ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ବିଷୟରେ ତୁମର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସେବା ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ |ଏହି ଉପାୟରେ, ଆପଣ ଯା inspection ୍ଚ ଦଳ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |ସେହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନିମୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦା ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିମ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେମିନାର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

EC ଗୁଣବତ୍ତା ଦଳ |

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଆଉଟ୍: ଉନ୍ନତ QC ଘରୋଇ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସହର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର 12 ଟି ଦେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ସ୍ଥାନୀୟ ସେବା: ସ୍ଥାନୀୟ QC ତୁମର ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାଞ୍ଚ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ: କଠୋର ଆଡମିଶନ କ mechanism ଶଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଉନ୍ନତ ସେବା ଦଳ ବିକାଶ କରେ |